De reis voert ver, ver in het onbekende.
En u weet niet of er jade zit in het hart van de steen.
Op een dag zal iemand het met zijn beitel aan het daglicht brengen.
Wees daarom kalm; u weet dat het daar gezeten heeft vanaf het begin der tijden.
(Uit de gedichten van Kwan Yin.)

Wat betekent Shu Ken Ma Shi?


"Sessa takuma"
(stenen polijsten)

'Shu Ken Ma Shi' betekent letterlijk uit het Japans vertaald: 'het slijpen van de steen'. Maar het kan ook de betekenis hebben van 'geslepen steen', of 'steenslijper'; degene die de steen bewerkt. De naam is afgeleid van de achternaam van oprichter en initiatiefnemer Frans Baggen. Een 'baggen' is een benaming van een specifieke slijpvorm voor een edelsteen wanneer deze in een sieraad geplaatst is; een geslepen steen. De naam van de stichting verwijst dus naar het meesterschap verkrijgen over de steen, de stof, het ruwe materiaal. De beeldende Japanse taal doelt hier in dit verband op een ronde steen, hetgeen associaties oproept met bepaalde aspecten van de Zen filosofie. Wanneer het in karakters wordt weergegeven kennen de afzonderlijke woorden ook nog hun eigen associaties:

'Shu'

Het woord 'Shu' betekent letterlijk 'waardevolle steen'. Het kan gaan om een edelsteen, maar in Japan hoeft een waardevolle ronde steen niet persé een edelsteen te zijn. Ook een eenvoudige kei kan vanwege zijn vorm, kleur of tekening, mooi en daarom waardevol gevonden worden. Elke steen, edel of niet, heeft voor een Japanner zijn eigen persoonlijke individuele schoonheid. Elke steen heeft een innerlijke glans en is op zijn eigen unieke manier waardevol.

'Ken'

Het woord 'Ken' betekent letterlijk 'punt'. In het woord 'Ken' komt de scherpte naar voren. Het is het scherp slijpen van het zwaard, het aanscherpen en het polijsten van het ruwe materiaal tot de steen transparant geworden is. Hierdoor komen de verschillende facetten van de innerlijke schoonheid en de helderheid naar buiten stralen. Oosterse Kunsten worden door heel veel verschillende soorten mensen beoefend. Verschillende mensen hebben verschillende lichamelijke en geestelijke mogelijkheden, kwaliteiten en bijzonderheden. Allemaal kunnen ze op hun eigen manier invulling geven aan hun kunst. In het proces dat de leraar met de leerling aangaat probeert de docent, bij al die verschillende mensen, op hun eigen manier het beste naar buiten te halen. Zo kan de individuele innerlijke glans, de misschien wel onvermoede natuurlijke persoonlijke kwaliteit aan het licht komen, net als bij het slijpen van een waardevolle edelsteen. Zo'n slijpproces volbreng je alleen in gezamenlijke inspanning. In het Japans heet dit 'sessa takuma' hetgeen betekent 'dat de beide stenen zich tegelijkertijd aan elkaar polijsten'.

'Ma Shi'

De samentrekking 'Ma Shi' betekent 'smeden', of 'kneden'. Het duidt op het verhitten en in de vorm hameren en vouwen van staal om bijvoorbeeld een zwaard te maken. Het is een langdurig kneden van het materiaal, opdat de gewenste vorm en dichtheid verkregen wordt. Het is een proces dat groot vakmanschap van de maker vereist en veronderstelt.